top of page

Team Members

Aki Kakko

Aki Kakko

CEO, Founder

bottom of page